Hotline: 0907 565 726

Tuyến 2 Tri Tôn đi Hồ Chí Minh

  • Mã tuyến : TS02
  • Giá tuyến : 180.000 ₫
  • Điểm đi : Tri Tôn
  • Điểm đến : Sài Gòn
  • Giờ xuất phát : 7h30

Cùng tuyến đường